Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Resultat från bistatiskt flygprov.

Resultat från bistatiskt flygprov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenström Gunnar, Blom Martin, Jonsson Tommy, Rasmusson Johan
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2152--SE)
Nyckelord bistatisk, CARABAS, LORA, marklägesbild, SAR, urban, bistatic, ground truth
Sammanfattning I denna rapport visas resultat från de inledande bistatiska experimenten utförda i Linköping, 19 maj 2006. Försöket utfördes på VHF-bandet med en flygburen sändare (CARABAS-II i FMV:s provflygplan, TP86 Sabreliner). och en markbunden, stationär mottagare (LORA/VHF). Resultaten visar att använd synkroniseringsmetod för sändare och mottagare fungerar och att bistatiska SAR-bilder kan framställas med en nyutvecklad projektionsmetod. Kunskap om processering av bistatiska bilder har erhållits. Viktiga lärdomar har erhållits hur kommande bistatiska försök bör utformas. Baserat på hittills vunna erfarenheterna ges förslag på förbättrad mätmetodik samt ytterligare utveckling av hårdvara och mjukvara m.m. inför planerade bistatiska försök 2007. Processen att generera bistatiska bilder med den nya projektionsmetoden beskrivs översiktligt och några bildexempel ges från olika processteg.
Abstract The report shows results from initial bistatic experiments performed by FOI, May 19 2006. The bistatic experiment was made at the VHF-band (20 - 90 MHz) using an airborne transmitter (CARABAS-II) and a groundbased, stationary receiver (LORA/VHF). The results shows that the used synchronization method of the receiver and transmitter is working satisfying, Bistatic images can be made using a recently developed projection method. Knowledge about signal processing of bistatic image data and of the design and planning of future experiments also have been gained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182