Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The War of Terrorism in Russian Foreign Policy

The War of Terrorism in Russian Foreign Policy Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Oldberg Ingmar
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2155--SE)
Nyckelord terrorism, foreign policy, Russia, Chechnya, Europe, USA, Georgia, Uzbekistan, Afghanistan, Middle East, utrikespolitik, Ryssland, Tjetjenien, Georgian, Mellanöstern
Sammanfattning Rysslands krig mot "internationell" terrorism i Tjetjenien sedan 1990-talet har påverkat inte bara grannlandet Georgien utan också blivit ett centralt tema i dess utrikespolitik, särskilt efter den 9/11. Relationerna med USA förbättrades då Ryssland stödde dess krigsförklaring mot terror, störtandet av talibanregimen i Afghanistan och lät USA upprätta baser i Centralasien. Flera europeiska stater vägrade emellertid utvisa misstänkta tjetjener till Ryssland, kritiserade kriget i Afghanistan för att kränka mänskliga rättigheter och manade till en politisk lösning, vilket Ryssland avvisade som inblandning i inre angelägenheter. När kriget i Tjetjenien sedan avtog, försvagades Europas intresse men i stället ökade oron för den auktoritära utvecklingen i Ryssland. Ryssland oroades å sin sida alltmer för att kriget mot terrorismen ledde till ökat amerikanskt inflytande i Kaukasus och Centralasien och stödde t.ex. att basen i Uzbekistan stängdes. Ryssland både oroades av och gladde sig åt USA:s och dess allierades misslyckanden att stabilisera Irak och Afghanistan och hjälpte dem inte. Man vägrade att erkänna Hizbollah och Hamas som terrororganisationer mot Israel och upprätthöll sina relationer med deras sponsorer Iran och Syrien. Allt detta undergrävde antiterrorsamarbetet särskilt med USA. Ryssland underordnade således kriget mot terrorism under sina egna geopolitiska och ekonomiska intressen och dess trovärdighet som en pålitlig partner till västliga demokratier undergrävdes.
Abstract The Russian war on "international" terrorism in Chechnya since the 1990s has affected not only neighbouring Georgia but also become a central theme in Russian foreign policy, especially after 9/11. Relations with the US improved, when Russia supported its declaration of war on terror, the toppling of the Taliban regime in Afghanistan and the establishment of US bases in Central Asia. However, several European states refused to extradite suspected Chechens toRussia, criticized the Russian war in Chechnya for violating human rights and called for a political solution, which Russia rejected as interference in internal affairs. When the Chechen war then abated, European attention to it weakened, but the authoritarian development in Russia became a bigger problem. Russia on its side was increasingly concerned that the war on terrorism led to more US influence in the Caucasus and Central Asia and supported the closure of the US base in Uzbekistan. Russia both worried and gloated over the US and the allies´failure in pacifying Iraq and Afghanistan, while doing nothing to assist. It refused to recognise the Hezbollah and the Hamas as terrorist organisations against Israel and maintained ties with their sponsors iran and Syria. All this strained the antiterror cooperation with particularly the US. Russia thus also subordinated the war on terrorism to geopolitical and economic interests in certain regions and its credibility as a reliable partner of Western democracies was undermined.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182