Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antenna and front-end technology for multifunction systems on small vehicles.

Antenna and front-end technology for multifunction systems on small vehicles. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson A, Malmqvist R, Martin T, Svedin J, Erickson R, Nelander A, Pettersson L, Frölind P O
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2156--SE)
Nyckelord antenn, frontend, multifunktion, UAV, 3D, radar, SAR, MOUT, Ka-band, konform, Se-undvika, GMTI, allväderskapacitet, antenna, front-end, multifunction, Ka-band, conformal, sense-and-avoid, all-weather capacity
Sammanfattning Mikrovågssensorer på små, taktiska UAVer kan tillföra värdefulla funktioner för operationer I internationella insatser, bland annat allväderskapacitet. Den här rapporten beskriver statusen för vår pågående forskning inom området mikrovågsbaserade sensorer för små farkoster, exempelvis för UAVer. Områden vi täckt innefattar: - Konforma antenner för små plattformar - Nedåttittande 3D-avbildning med mm-vågssensorer för urban terräng - Specifikationer och mikrovågssensorkoncept för kombinerad SAR/GMTI och se-undvika funktionalitet
Abstract Microwave sensors on tactical mini-UAVs could contribute valuable potentials, such as allweather capabilities, in international mission oriented operations. In this report we summarise the current status of our research on microwave sensors for small vehicles like tactical UAVs. Covered topics include: - Conformal antennas for small platforms - 3D-imaging down-looking mm-wave sensors for urban terrain - Specifications and microwave sensor concepts for combined SAR/GMTI and see-and-avoid functions

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182