Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer.

Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kariis Hans, Nilsson Christina
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2158--SE)
Nyckelord internationella operationer, signaturanpassning, flexibilitet, sensorer, skydd, överlevnad, international operations, signature management, flexibility, sensors, protection, survivability
Sammanfattning I vilka taktiska situationer är behovet av styrbar signatur störst och inom vilka våglängdsområden? Dessa viktiga frågor inför framtida planeringar av forskning söker sitt svar i denna rapport. Behovet av signaturanpassning, framförallt styrbar sådan, vid internationella operationer har undersökts genom samtal med personer inom Försvarsmakten, som antingen har erfarenhet av internationella insatser eller planerar för sådana. Undersökningen omfattar såväl armé- som marin- och flygenheter. Flexibilitet, användarvänlighet och låg vikt lyfts fram som viktiga faktorer för signaturanpassningsmateriel. I många situationer behöver man inte kunna styra signaturen i realtid, det räcker att kunna anpassa materielen i designskedet och sedan byta ut mot lämplig materiel. Hotet utgörs främst av kommersiellt tillgängliga sensorer. För effektiv och funktionell signaturanpassning måste hänsyn tas till det synliga området, men också nära IR, termisk IR och radar. Utbildning av soldaterna i rätt handhavande av materielen är viktigt för dess användbarhet. I den mån det ställs krav på snabb styrbarhet, är det främst utifrån att uppdraget och hotet kan variera snabbt, inte så mycket på grund av bakgrundens variationer.
Abstract The need for signature management, especially adaptable, in tactical situations is described in this report. The investigation has been performed by interviewing persons in the Swedish armed forces, who either have experience from international operations or are planning such operations. The study includes army, navy and air force units. In most situations there is no need to adapt the signature in real time. It is often sufficient to control the signature properties in the design stage and then exchange the items for more appropriate ones when needed. The threat is mainly commercially available sensors. For efficient signature management, the signature in visible range as well as the near infrared, the thermal infrared and the radar ranges has to be considered. Proper training of the soldiers in using their equipment is crucial for efficient use. Flexibility, usability, and low weight are also important factors for signature management equipment. In the cases when fast adaptability is required, this is due to quick changes in the mission or in the threat, not so much in the background.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182