Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behov av sensorsystem i urban miljö.

Behov av sensorsystem i urban miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmberg Martin, Svensson Lage, Gustavsson Matts, Rindstål Peter
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2161--SE)
Nyckelord sensorsystem, urban miljö, sensor system, urban environment
Sammanfattning I denna rapport beskrivs sammanfattande resultaten av de spel som genomförts inom ramen för projektet "Sensorsystem för urban miljö". Utifrån ett övergripande scenario framtaget av FM/Kvarn rörande operationer i urban miljö har ett antal typsituationer framtagits för studier av hur sensorsystem ska kunna användas i dessa situationer. Detta har gett att antal önskade förmågor som framtida sensorsystem skulle kunna bidra till att ge, och utifrån dessa önskade förmågor har behov inom ett antal tekniska områden identifierats för fortsatt verksamhet. Vidare redovisas två tilläggsuppdrag under -06, "Tolkning av mänsklig rörelse" samt "Taktisk kartering".
Abstract In this report, the road from a broad scenario in urban terrain to the identification of necessary technical capabilities is presented. The required technical capabilities will be the focus of the research in this project henceforth. Furthermore, two added subprojects during 2006 are described, namely "Interpretation of human movements" and "Tactical mapping".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182