Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberlaserbaserad släpsonar 2006.

Fiberlaserbaserad släpsonar 2006. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kullander Fredrik, Vahlberg Claes, Andersson Marie
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2162--SE)
Nyckelord fiberlaser, fiber, laser, sensor, hydrofon, sonar, släpsonar, fiberlaser, fiber, laser, sensor, hydrophone, towed array, sonar
Sammanfattning Under flera år har forskning skett vid FOI för att med fiberlaserteknik utveckla en släpsonar (TAS) som är lätthanterlig och som har prestanda jämförbara med ett konventionellt system. Det har lett till att det nu finns ett fungerande system som är moget att tas från forskning till utveckling. Rapporten redovisar i huvudsak systemet ur ett tekniskt perspektiv med resultat från den senast gjorda mätningen som utfördes i Bjurshagen på Muskö. Det finns även avsnitt som redogör för två andra mätningar som utförts under året varav den ena utfördes I tanklaboratoriet i Kista, och den andra vid Djupvikens mätstation. Mätningen i Kista var ett första test att bogsera släpsonaren för att se dess uppförande. I den tekniska beskrivningen redovisas den fiberlaserbaserade släpsonaren som består av elektriska, optiska och mekaniska komponenter. I avsnittet som redogör för mätningen i Bjurshagen beskrivs försöket med att göra en karakterisering av flödesinducerat brus och hur riktningsbestämning av ljud gjordes. Vid dragprover med en hastighet upp mot 1 meter per sekund uppmättes en förhöjd brusnivå för frekvenser under 400 Hz. Det gick dock inte att utesluta att källan till den förhöjda nivån var en annan än flödesbrus vilken således är att betrakta som en övre gräns för flödesbruset. Inget beroende av hastigheten kunde urskiljas. Gällande riktningsbestämningen överensstämmer den väl med de rörelser som utfördes med målbåt och TAS.
Abstract For several years fiber laser sensors have been studied at FOI with the aim of developing an easily handed and lightweight towed array sonar having charateristics comparable to that of a conventional system. As a result, an operational fiber laser based sonar was recently demonstrated. The technology is found mature enough to step from research to development. We describe the demonstrated system from a technical perspective with results from the latest field trial undertaken at Bjurshagen, a site south of Stockholm. In addition, two other experimental trials made during the last year are briefly described one of which was made in the new tank laboratory at FOI in Kista and the other at the Djupviken sea trial facility. The developed fiber laser based towed array is also described in terms of its electrical, optical, and mechanical components. The main objective of the Bjurshagen trials was to characterize the flow noise. For tow velocities up to one meter per second the noise level increased at frequencies below 400 Hz. However it has not been possible to establish that the origin of this noise was due to the flow around the array. Hence, the measured level is to be regarded as an upper limit of the flow noise. A clear dependence on the velocity was not observed. In order to demonstrate the general behaviour of the towed system the recorded acoustic data was used to estimate the bearing to a target boat. The estimated direction was in good agreement with the actual relative positions and orientation of the towed array and the target boat.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182