Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Routing hysteresis impact on traffic adaptation.

Routing hysteresis impact on traffic adaptation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johansson Erika, Hansson Anders, Grönkvist Jimmi, Sterner Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2166--SE)
Nyckelord radio, nät, mobil, flerhopp, ad hoc, routing, MAC, hysteres, trösklar, overhead, network, mobile, multi hop, hysteresis, thresholds
Sammanfattning Vid taktiska operationer är kapaciteten i mobila ad hoc-nät av stor vikt. Nätets resurser måste därför utnyttjas effektivt samtidigt som kommunikationstjänster i nätet ska erbjudas med god kvalitet. För att öka kapaciteten, anpassar trafikadaptiva accessprotokoll resursallokeringen så att länkar med hög belastning kompenseras med mer kanalresurser. På grund av mobiliteten förändras rutterna i nätet, vilket medför att resursallokeringen måste anpassas till de nya trafiklaster som uppkommer. I samband med detta genereras overhead-trafik. Om rutterna ändras för ofta så kan overhead-trafiken orsakad av trafikadaptionen bli onödigt stor. Genom att införa hystereströsklar i routingalgoritmen kan rutterna göras mer stabila till priset av rutter med lägre kapacitet. Vi tar fram ett effektivitetsmått för trafikadaptionen och beräknar detta för simulerade nät med fast och variabel datatakt på länkarna. Näten har slumpmässig mobilitet och olika storlekar. Vi visar även att små tröskelvärden I routingprotokollet möjliggör en högre nyttotrafik i de nät vi simulerat.
Abstract The efficiency of multiple access (MAC) protocols is an essential issue in order to improve the capacity and service reliability of tactical mobile ad hoc networks. Traffic adaptivity in the MAC-layer is a way to increase the network throughput, i.e., bottleneck nodes in the network are assigned more channel resources than other nodes. Changes in resource requirements, due to the mobility must be communicated among the nodes in order to get a good traffic adaptivity. There is a risk that this rescheduling overhead, due to frequent route changes, will be too high to motivate the achieved throughput gain. Introducing a hysteresis threshold in the routing decision will reduce the route instability and thus also the rescheduling overhead at the expense of lower capacity on the routes. We introduce a measure of adaptation efficiency which we use to evaluate simulated networks of different sizes with fixed and variable link data rate. The networks have random mobility. We show that small threshold values improves the user throughput in these networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182