Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ad Hoc network capacity utilizing MIMO-tehniques.

Ad Hoc network capacity utilizing MIMO-tehniques. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Jan, Rantakokko Jouni, Tronarp Otto
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2167--SE)
Nyckelord Ad hoc-nät, MIMO, länkkapacitet, nätkapacitet, Ad Hoc Networks, link capacity, network capacity
Sammanfattning Flerantennsystem (MIMO) är en lovande teknik när det gäller möjligheten att avsevärt kunna öka kapaciteten och robustheten i trådlösa taktiska kommunikationssystem. Syftet med arbetet har varit att undersöka de möjliga nätvinsterna för trådlösa ad hoc-nät vid användande av MIMO-tekniker. Vi har studerat vinsterna utifrån ett teoretisk perspektiv och härlett ett slutet uttryck för nätkapaciteten. Dessutom har nätkapaciteten också undersökts, med hjälp av två olika kanalmodeller avsedda för stadsmiljöer. Resultaten visar på att MIMO länkkapacitetsvinsterna, för de länkar som används, överförs till liknande nätkapacitetsvinster. Nättopologin påverkar dock kraftigt den möjliga nätkapacitetsvinsten. För de undersökta kompakta näten är MIMO länkkapacitetsvinsten i medel avsevärt mindre än för de glesa näten.
Abstract Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) antenna systems is a promising technique for achieving substantially increased capacities and robustness in future tactical wireless networks. The purpose of this work has been to investigate the maximum network capacity gains that can be achieved by employing MIMO-techniques in wireless ad hoc networks. We study these gains from a theoretical viewpoint and derive a close formed expression of the network capacity. Furthermore, the network capacity is also examined in urban environments, using two different channel models. The results show that, the MIMO link capacity gains for links carrying traffic translate into similar network capacity gains. The network topology impacts the achievable network capacity gains, since for the examined dense networks the MIMO link capacity gains are on average significantly smaller than for sparse networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182