Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anslagsdynamik i simulerad bröstkorg.

Anslagsdynamik i simulerad bröstkorg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tyrberg Andreas, Örnhed Håkan, Sundel Tommie, Skoglund Melker, Olsson Lars-Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2168--SE)
Nyckelord Icke-penetrerande projektiler, icke-dödande vapen, IDV, distansbatonger, trubbigt våld, mätmetod, skaderisk, surrogatbröstkorg, blunt impact munitions, non-lethal weapons, NLW, baton rounds, blunt trauma, injury risk, measurements, surrogate thorax
Sammanfattning Denna rapport redovisar det arbete som bedrivits i syfte att utveckla en mätmetod för att kunna studera skaderisken från den kategori av icke-dödande vapen som brukar betecknas icke-penetrerande projektilvapen. Inriktning som valts är att utveckla en artificiell bröstkorg som uppvisar liknande dynamiska egenskaper som en mänsklig bröstkorg när den utsätts för belastningar av samma storleksordning som den som förknippas med anslag från distansbatonger. Den artificiella bröstkorg som tagits fram bygger på designen av en kanadensisk förlaga. I rapporten redovisas konstruktion samt de skjutförsök som genomförts i syfte att undersöka bröstkorgens biomekaniska egenskaper. Anslagsdynamiken har även studerats genom numeriska simuleringar och detta arbete redovisas också.
Abstract This report presents the work that has been done in purpose of developing a method of measurement to assess the injury risk from the type of non-lethal weapons normally referred to as blunt impact weapons. The selected approach was to develop a surrogate thorax that is biofidelic at impact conditions representative for this category of weapons. The developed surrogate thorax is based on the design of a Canadian surrogate thorax. The report presents the design and the ballistic experimental testing preformed to evaluate the biomechanical properties of the thorax. The impact dynamics have also been studied with numerical simulations, this work is also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182