Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Semantisk interoperabilitet.

Semantisk interoperabilitet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mojtahed Vahid, Holm Gunnar, Andersson Birger
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2172--SE)
Nyckelord Interoperabilitet, semantisk interoperabilitet, NBG, arkitektur, värdemodell, processmodell, interoperability, semantic interoperability, NBG, architecture, value model, process model
Sammanfattning Inom ramen för FOI-projektet Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) har gjorts en djupare undersökning av begreppet semantisk interoperabilitet. Semantisk interoperabilitet handlar ytterst om att undvika missförstånd och syftet med undersökningen är att söka förståelse för hur konceptuell modellering kan bidra till att förbättra denna typ av interoperabilitet. I föreliggande rapport ges en överblick av forskningsområdet och en arkitektur som stödjer semantisk interoperabilitet undersöks. Arkitekturen bygger på att ett system med kommunicerande aktörer ges tillgång till en gemensam begreppsapparat - en ontologi. Vidare föreslås en utvidgning av denna arkitektur för att möjliggöra mätningar i systemet. Dessa mätningar kan ligga till grund för att finna möjligheter till förbättringar av det kommunicerande systemet.
Abstract An investigation of the concept of semantic interoperability has been done within the FOI project DCMF- Defence Conceptual Modelling Framework. Basically semantic interoperability deals with avoiding misunderstanding, and the purpose of this investigation is to understand how conceptual modelling can contribute to improve this kind of interoperability. In this report we give a brief overview of the research subject, semantic interoperability, and look into an architecture which can support it. The architecture is based on that a system with communicating actors should have access to a shared conceptualization of the domain of interest, called ontology. Further expansion of the architecture is also proposed to make measurement of the system possible. Based on these measurements, possibilities for improvements of the communicated system can be noticed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182