Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prestandavärdering - Lägesrapport.

Prestandavärdering - Lägesrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tyrberg Andreas, Berg Anna-Lena, Andersson Camilla, Andreasson Sten, Olsson Stefan, Wingborg Niklas, Tegnér Jon
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2174--SE)
Nyckelord Prestanda, värdering, framdrivning, utskjutning, stridsdelar, energetiska, material, performance, assessment, propulsion, launching, warheads, energetic, material
Sammanfattning Rapporten beskriver arbetsläget i projektet Prestandavärdering som ingår i FoT-området Vapen, Verkan och Skydd med styrda vapen. Detta tvååriga projekt startades 2006 och syftar till att utveckla en förmåga att kunna värdera prestandapotentialen hos främst nya/modifierade energetiska material, stridsdelskoncept och utskjutnings- och framdrivningstekniker, när dessa utnyttjas i vapen och vapensystem. Med prestanda avses i det här projektet kvantifierbara vapenegenskaper som är operativt viktiga och värdefulla exempelvis vikt och räckvidd. Projektet avgränsas till att enbart behandla den inverkan som utskjutnings-, framdrivnings- och stridsdelsteknik har på vapenprestanda. Rapporten syftar till att redovisa genomfört arbete och utgöra en inriktning för nästa år. Den syftar vidare till att konkretisera projektets inriktning och avgränsningar till andra närliggande områden.
Abstract This report describes the current status of the project Performance assessment. This two-year project was started in 2006 with the purpose to develop the capability to assess the performance potential of new/modified energetic material, warhead concepts, launching and propulsion techniques when these are used in weapons and weapon systems. In this project performance refers to quantitative properties that are of tactical importance, for instance weight and range. The project is restricted to handle the influence that launching, propulsion and warhead technology have on weapon performance. The purpose of this report is to summarize the work done so far and to serve as a direction for next year. The report also aims to make the project´s focus and restrictions with regard to related areas concrete.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182