Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Explosives detection by LI-MS and resonance Raman spectroscopy.

Explosives detection by LI-MS and resonance Raman spectroscopy. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Brandner Birgit, Norrefeldt Martin, Pettersson Anna, Wallin Sara, Östmark Henric
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2184--SE)
Nyckelord Explosivämnen, detektion, masspektrometri, laser, LI-MS, jet-REMPI, Raman-spektroskopi, explosives, detection, mass spectrometry, laser, LI-MS, jet-REMPI, Raman spectroscopy
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar det experimentella läget efter år två av det strategiska FOI projektet om explosivämnesdetektion. Arbetet har fokuserats på två områden. Det ena är ESSEX (Extremely Sensitive and Selective Explosive Detector), en spårmängdsmetod som bygger på en kombination av laserjonisering och masspektrometri. För att demonstrera metodens användbarhet redovisas experimentella resultat från toluen och klorbensen. Det andra området omfattar en avståndsmetod baserad på Raman-spektroskopi. Inledande försök visar att t.ex. nitrometan, en flytande "explosivämne", kan identifieras på 12 meters avstånd och med en detektionstid på 1 s. Korta teoretiska beskrivningar för dessa metoder är också inkluderade.
Abstract This report summarises the experimental development and results from the second year of the FOI strategic project on explosives detection. Experimental work has been focused on two areas. One is the ESSEX (Extremely Sensitive and Selective Explosive Detector), a trace detection system based on laser ionisation mass spectroscopy (LI-MS). The experimental results on toluene and chlorobenzene are shown to demonstrate the applicability of the technique. The second is a stand-off system based on Raman spectroscopy. Initial experiments on e.g. the liquid "explosive" nitromethane demonstrate the possibility to obtain identification spectra from 12 meters distance at a detection time of 1 second. Also included are short theoretical descriptions for these techniques.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182