Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användningsvärd synkroniseringsmatris?

Användningsvärd synkroniseringsmatris? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Jan, Danielsson Torbjörn, Wallén Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2194--SE)
Nyckelord synkroniseringsmatris, EBO, effekter, DEMO 06, resurshantering, operativ stab, arbetsmetoder, uppdragstaktik, synchronisation matrix, operations, MNE C2, Command and Control, commanders intent, FHQ, m
Sammanfattning Inom ramen för projekt Effekt Baserad Ledning (EBL) finansierat av FoT - Ledning genomfördes följande studie av ett datorbaserat beslutsstödsverktyg för operativa staber som vanligtvis benämns synkroniseringsmatris. Den provade synkroniseringsmatrisen implementerad i Beata lyckades inte under experimentet ge vare sig användarna i den operativa staben eller på de taktiska staberna en bättre förståelse för hur resurser och aktiviteter är tänkta att nyttjas och samordnas i det medellånga perspektivet på 3 till 10 dagar. Den bidrog därmed inte heller till en bättre lägesförståelse. Dock ansåg många användare framförallt på de taktiska staberna att ett verktyg som synkroniseringsmatrisen om det hade den nödvändiga funktionaliteten skulle kunna stödja dem i deras arbete. Vi rekommenderar därför att FM gör ett uppehåll i utveckling av gemensamma synkroniseringsmatrisverktyg för de operativa och taktiska nivåerna till dess att användarbehov samt nya arbetsmetoder tydligt identifierats och utvärderats initialt på var nivå för sig och sedan gemensamt FM bör kravställa detta arbete utifrån de verkliga behov som föreligger. FM bör sedan utveckla prototyper separat för den operativa och de taktiska nivåerna. Utvecklingen bör om möjligt styras av de behov och den arbetsmetodutveckling somuppkommer när man använder prototyper på övningar och om möjligt i skarpa insatser.
Abstract The aim of this report is to summerise the usability of a computerised decision support tool "Synchronisation Matrix" that was evaluated by observations during the experiment DEMO 06 Fail. This work was funded by the Swedish Armed Forces project Effects Based Command and Control. The Synchronisation Matrix tool evaluated in the DEMO 06 Fall experiment to support both the tactical and the operational levels. It was too complicated and too full of redundant information for the Force Headquarters (FHQ) at the operational level to communicate Commanders intent. The synchronisation matrix also lacked the requisite granularity in both the time and resource domains to be useful for the component commanders at the tactical level. There were nevertheless several users that wanted a tool like the Synchronisation Matrix provided that it would have the necessary functionality. It is therefore recommended that the Swedish Armed Forces suspend the development of the Synchronisation Matrix used by both the FHQ and Component Commands during DEMO 06 Fall. The Swedish Armed Forces need to develop user requirements in an iterative process before trying out a fully functioning cooperative tool for the operational and tactical levels. Work should therefore continue in an iterative manner with more flexible prototypes that initially would be used in experiments or on operations on either the operational or the tactical levels to be able to find both user requirements and new standard operating procedures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182