Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA - Årsrapport 2006.

FoRMA - Årsrapport 2006. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran (red.)
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2201--SE)
Nyckelord Perspektivplanering, analys, ekonomi, simulering, omvärldanalys, försvarsmaktsstrukturer, scenarier, long term planning, analysis, defence costing, simulation, strategic trends, force structures, scenarios
Sammanfattning FoRMA-projekten har genomförts på Försvarsmaktens uppdrag. Projekten syftar till att ge stöd till Försvarsmaktens perspektivplanering. Verksamheten kom under året att bl.a. inriktas på direkt stöd till perspektivplaneringen i form av framtagning av scenarier och leverans av omvärldsunderlag. Därutöver har en viktig verksamhet varit utveckling, tester och kvalitetssäkring av det nya verktyget för kostnadsberäkning av försvarsmaktsstrukturer. Bland ytterligare verksamheter kan nämnas att arbete med granskning av levererat spelkortsunderlag utförts och att en analys av kompatibiliteten mellan ekonomiberäkningsverktyget och det brittiska strukturhanteringsverktyget CHIMERA genomförts. Vidare har ett antal andra verksamheter med syfte att vara förberedande inför nästa års värderingsverksamhet genomförts. Arbetet inom FoRMAs olika arbetsgrupper har skett i nära samverkan med uppdragsgivaren (Försvarsmakten). För framtiden är det viktigt att fortsatt finna en bra avvägning mellan långsiktig kunskapsuppbyggande och metodutvecklande verksamhet och verksamhet mer inriktad på att direkt stödja perspektivplaneringen genom exempelvis metodstöd och avtappning av kunskap.
Abstract The FoRMA projects are commissioned by the Swedish Armed Forces and have been carried out by FOI. FoRMA supports the Armed Forces long term planning process. During the past year the project focused partly on giving direct support to the long term planning process by helping to describe planning scenarios and strategic trends. Another important activity has been to develop and test a new computerized tool for calculating the cost of future force structures. Two other activities have been analysis of the quality of delivered technical and economical data for materiel and an analysis of the compatibility of the tool for calculating the cos of force structures and CHIMERA, a British Excel-based tool for producing and evaluating force structures. A number of activities with the purpose of preparing for the assessment activities planned for next year have also been done. The work has been done in close cooperation with the client (the Armed Forces). For the continuation of the project it is important to find a good mix of activities such as knowledge building and process development and activities that are more aimed at directly supporting the Swedish Armed Forces long term planning process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182