Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mörkervisning

Mörkervisning Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Peter, Hörberg Ulf, Sandberg Stig
Ort: Linköping
Sidor: 10
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2209--SE)
Nyckelord målinvisning, mörker, target indication, darkness
Sammanfattning Tidigare studier av målinvisningsmetoder för soldater har utförts i dagsljus. I denna studie undersöktes om de principer som förbättrat soldatens prestation också kan utnyttjas i mörker. Två invisningsmetoder valdes; invisning med hjälp av fritt tal via radio och en visuell matchningsmetod som gav bäring till målet. Den visuella metoden modifierades så att den inte skulle störa soldatens mörkerutrustning. Resultatet visade att fritt tal som invisningsmetod var en accaptabel metod när goda ljusförhållanden gjorde mallet lätt att upptäcka. När målet var svårare att upptäcka gav bäringsmetoden soldaten ett bättre stöd. Soldaterna förstod spontant hur bäringsmetoden skulle användas och de kunde använda den utan träning. Metoden gav en känsla av trygghet att alltid hitta målet
Abstract Previous studies of target indication have been conducted in daylight. In this field experiment two kind of indication methods used in daylight were tested in darkness. The two methods were normal verbal communication over radio and a visual matching method giving the azimuth to the target with high accuracy. The second method was modified to avoid dazzle of the soldier´s NVG. The result showed that the free speech method is acceptable during good light conditions when the target is easy to detect. In low light condition, when the target is more difficult to detect, the visual matching method gives a better support. The soldiers spontaneously understood how to use this method and were able to use it without previous training. This method gave also them the feeling of always finding the target

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182