Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsindustri i Sverige - Konsekvenser av internationaliserat ägande.

Försvarsindustri i Sverige - Konsekvenser av internationaliserat ägande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Axelson Mattias, Lundmark Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2211--SE)
Nyckelord Försvarsindustri, Sverige, internationalisering, strategier, synergier, integration, defence industry, Sweden, internationalization, strategies, synergies
Sammanfattning Tre svenska företag inom försvarsindustrin - Kockums, Bofors och Hägglunds - har blivit uppköpta av utländska företag. Författarna till rapporten har intervjuat företrädare för dessa företag i Sverige om hur det utländska ägandet har påverkat verksamheten. Författarna har undersökt vilka de köpande företagens motiv till förvärven har varit. Analysen beskriver vidare hur det utländska ägandet har påverkat marknads- och produktstrategier, samt vilka marknads- och produktstrategier som har skapats.
Abstract Three Swedish companies within the defence industry - Kockums, Bofors and Hägglunds - have been acquired by foreign companies. The authors of the report have interviewed representatives for these companies in Sweden regarding how the foreign ownership has affected their activities. The authors have analysed the acquiring companies´motives for the acquisition.The analysis futher describes how the foreign ownership has affected market and product synergies that have been created. The conclusions of the report are in short that the foreign ownership to a very limited extent has affected the activities in these three defence companies in Sweden.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182