Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generering av aerodynamiskt underlag för analys och simulering.

Generering av aerodynamiskt underlag för analys och simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edefur Henrik, Nilsson Ulrik, Winzell Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2212--SE)
Nyckelord Aerodynamik, flygmekanik, styrlagar
Sammanfattning Vid simulering av flygande farkosters uppdrag spelar aerodynamiska data en avgörande roll. Samarbetsprojektet "Aerodynamisk modellering" inom avdelning Systemteknik avser att klargöra och jämna vägen för ett smidigt dataflöde för sådan verksamhet. Vi har redovisat en metodik att generera ett aerodynamiskt underlag för stabilitetsanalys, styrning, prestanda och simulering av flygande farkoster. Med ett exempel har vi illustrerat hur detta underlag successivt växer fram och anpassas.
Abstract When simulating missions for aerial vehicles, aerodynamic data are of fundamental importance. The project "Aerodynamisk modellering" (Aerodynamic modelling) within the Systems Technology Division of FOI aims at paving the way for a smooth flow of data for such applications. The report presents a mthodology for genereration of aerodynamic data bases for analysis of stability, control, performance and for simulation. A specific example is used to demonstrate how that data basis is contructed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182