Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MSI Metodutveckling Slutrapport 2004-2006.

MSI Metodutveckling Slutrapport 2004-2006. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Castor Martin, Alfredson Jens
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2213--SE)
Nyckelord MSI, människa system interaktion, beteendevetenskap, kognition, mätmetodik, mental arbetsbelastning, situationsmedvetande, prestation, samverkan, human factors, man system interaction, behavioural science, cognition, measurement, mental workload, situation awareness, performance, sooperation
Sammanfattning Projektet MSI Metodutveckling har mellan 2004-2006 utvecklat och utvärderat ett brett spektrum av olika mätmetoder som kan användas för att mäta kognitiva aspekter av mänsklig prestationsförmåga. Begrepp som mental arbetsbelastning, situationsmedvetande, prestation och samverkanskvalité har varit centrala. I rapporten beskrivs kortfattat alla aktiviteter som genomförts inom projektet och hur den utvecklade mätmetodiken använts. Projektet representerar en av MSI områdets basplattor vars metodutveckling i stor utsträckning har används i andra projekt. I rapporten beskrivs flera exempel på hur projektet samordnat sin metodutveckling med andra forsknings och materielutvecklingsprojekt för att metodutvecklingen tydligt ska vara kopplad mot aktuella FM frågeställningar av pragmatisk natur och direkt avtappning av resultaten. Projektet har också utgjort basen i flera omfattande avtalsbundna internationella samarbeten vilket redovisas i rapporten.
Abstract The Human Performance Assessment project has during 2004-2006 developed and tested a wide range of measurement techniques suitable for assessment of cognitive aspects of human performance. Mental workload, situation awareness, performance and cooperation quality have been central concepts. In the report a summary of all the activities of the project is provided, including descriptions of how the developed methodology has been used. The report provides several examples of how the development of the measurement methodology has been coordinated with other research and system acquisition projects in order to secure that the methodology development is tightly coupled with current pragmatic Armed Forces issues. The project has also been the foundation for several international research collaborations which also are described in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182