Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av luftbubblor och ytvågor runt ytfartyg.

Simulering av luftbubblor och ytvågor runt ytfartyg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Parmhed Oskar, Svennberg Urban
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2217--SE)
Nyckelord Signatur, flerfassimulering, kölvatten, vak, signature, multiphasesimulation, wake
Sammanfattning I denna rapport presenteras arbete med att simulera olika aspekter av ett ytfartygs strömningsinducerade vak. Vidare presenteras en simulering av det vågmönster som bildas på vattenytan runt ett fartyg på väg genom vattnet. Denna simulering jämförs också med mätningar. Simuleringar presenteras för två olika ansatser för behandling av luftbubblor i kölvatten. Dessa studier har dels som syfte att finna metoder att detektera fartyg med hjälp av deras vak, och dels att finna metoder för att minska vaksignaturen för att undgå upptäckt.
Abstract In this report work is presented on simulations of various aspects of a ships flow induced wake signature. A simulation is presented for the wave induced by the ships movement. This simulation is verified against measurements. Similarly, the results from two simulations are shown, each using a different approach to simulating air bubbles in a ship wake. These studies aim at finding methods for detection of ship wakes and reducing wake signatures to avoid detection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182