Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster.

Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Riitta Räty, Annika Carlsson-Kanyama
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-04-16
Rapportnummer: (FOI-R--2225--SE)
Nyckelord energi, koldioxid, konsumtion, varor, energiintensitet, energianvändning, koldioxidintensitet, koldioxidutsläpp, energiberäkningar, EAP
Keywords energy, carbon dioxide, consumption, products, energy intensity, carbon dioxide intensity, energy calculation, energy consumption, carbon dioxide emission, EAP
Sammanfattning Den här rapporten presenterar beräkningar av energianvändning och koldioxidutsläpp för konsumtionsvaror och tjänster. Beräkningarna baseras på den energianvändning och de koldioxidutsläpp som skapas under varans hela livscykel som innefattar produktion, försäljning, transporter och avfallshantering. Beräkningarna har gjorts med ett datorprogram, EAP, som beräknar så kallade energi- och koldioxidintensiteter för olika varor och tjänster. Dessa beräkningar kan sedan kombineras med undersökningar av hushållsutgifter för att uppskatta något av miljöbelastningen ett hushålls konsumtion innebär.
Abstract This report presents calculations of energy use and carbondioxid emissions for different products and services. The calculations have been done with a computer program called EAP, that calculates the so called energy och carbondioxide intensity for products and services. The calculations take into account the whole life cycle of the product including raw materials, production, transportation, sales, and recycling. These data can then be combined with expenditure surveys to investigate some of the environmental impacts of household consumption patterns.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182