Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att mäta effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga - Användartest 2 LKS demonstrator version 1.

Att mäta effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga - Användartest 2 LKS demonstrator version 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Martin Castor, Magdalena Hammervik, Jenny Lindoff, Carin Rencrantz, Birgitta Kylesten, Jonathan Svensson
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-03-01
Rapportnummer: (FOI-R--2228--SE)
Nyckelord Ledningskrigföring, demonstrator, telekrig, nätverksoperationer, indformationsoperationer, människa system interaktion, värdering, MSI, LKS
Keywords Command and control warfare, demonstrator, electronic warfare, computer network operations, information operations, human factors, man system interaction, evaluation, MSI, LKS
Sammanfattning Ledningskrigföring är ett komplext område som i takt med den snabba tekniska utvecklingen aktualiseras allt mer och ständigt ökar i komplexitet. För att visualisera de effekter ledningskrigföring kan få på ledningsförmåga utvecklas en demonstrator, vilken nu är klar i en första version. Föreliggande rapport beskriver det andra användartest som genomförts i demonstratormiljön med experimentdeltagare som inte tillhör utvecklingsteamet. Fyra experimentdeltagare delades in i två lag, vilka spelade mot varandra i ett internationellt scenario. Det ena laget representerade en internationell insatsstyrka, medan det andra laget spelade en irreguljär lokal styrka i det land där insatsen skulle ske. De två styrkorna hade tillgång olika typer av medel och motmedel för telekrig (EW) och nätverksoperationer (CNO). Beteendevetenskaplig datainsamling genomfördes vilken syftade till att testa om och hur ledningsförmåga skulle kunna mätas och ta fram behov av funktionalitet för framtida versioner av demonstratorn. Resultaten visar att demonstratorn är användbar för att visualisera hur ledningskrigföring kan påverka ledningsförmåga och att simuleringen är förståelig för en utomstående användare. Vidare identifierades viktiga utvecklingsbehov inför kommande versioner.
Abstract Command and Control Warfare (C2W) is a complex area which becomes increasingly important and complicated due to the rapid technological development. To visualise the effects of C2W on another party's ability to practice command and control, a C2W demonstrator is under development, which is now ready in a first version. The current report describes the second user test performed in the demonstrator environment with users outside the development team. Four test subjects formed two teams, playing opposite forces in the scenario, an international rapid deployment force and an irregular local force. Both forces had a number of electronic warfare (EW) and computer network operations (CNO) actions at their disposal. The collection of human factors data aimed to test if and how C2 ability can be measured and identify development needs for future versions of the demonstrator. Results show that the demonstrator environment is useful for visualising the effects of how C2W can affect C2 ability. A number of development needs were identified which will be taken care of in future versions of the demonstrator.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182