Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2006 för FOI:s NBC-skyddsforskning (FöD).

Årsrapport 2006 för FOI:s NBC-skyddsforskning (FöD). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Torbjörn Nylén, Anders Lindblad
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-02-19
Rapportnummer: (FOI-R--2229--SE)
Nyckelord Kärnvapen, kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel
Keywords Nuclear weapons, chemical warfare agents, biological warfare agents
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOI:s verksamhet under år 2006 inom delområdena N-forskning och BC-forskning. I rapporten redovisas översiktligt genomförd verksamhet, områdets omfattning och inriktning samt den internationella utvecklingen. Under 2006 har FOI bland annat - Bidragit med expertstöd till Regeringskansliet och försvarsmyndigheter genom att lämna aktuella hotbilder och en oberoende bedömningar av hotet från massförstörelsevapen. - Bedrivit forskning för att hitta angreppssätt för nya medicinska behandlingsmetoder mot Biologis-ka och kemiska stridsmedel. - Stärkt sin förmåga att identifiera och verifiera massförstörelsevapen i olika typer av prover.
Abstract This report summarises the results from the fiscal year 2006 within FOI research area of NBC-defence. The report gives a survey of the ongoing activities, the extent and directing of the area and the national and international development in the field of NBC-defence. During 2006 FOI has for example - Supported the Government and defence authorities by making threat analysis and independent assessments of ther threat from weapons of mass destruction - Carried out research in order to find new concepts for medical protection against biological and chemical warfare agents - Improved the capability to identify and verify NBC agents in various samples

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182