Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2006 avseende Flygteknisk kompetens- och resursutveckling.

Årsrapport 2006 avseende Flygteknisk kompetens- och resursutveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björn Palmberg
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-02-19
Rapportnummer: (FOI-R--2231--SE)
Nyckelord Vindtunnel, strömningsberäkningar, strukturanalys, miljö, emissioner, skadetålighet, CFD, PIV, aerodynamik, hållfasthet, strömningsstyrning, dysa, kompressor
Keywords wind tunnel, computational fluid dynamics, structure analysis, environment, emissions, damage tolerance, CFD, PIV, aerodynamics, flow control, nozzle, compressor
Sammanfattning I denna rapport redovisas utnyttjandet av anslaget för flygteknisk kompetens- och resursutveckling som Försvarsdepartementet tilldelat FOI för år 2006.
Abstract This report shows how the Swedish MoD's appropriation to FOI for competence and facilities development for aeronautical technologies was used in the year 2006.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182