Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätrapport från Semark fältförsök i Kvarn nov-dec 2005.

Mätrapport från Semark fältförs��k i Kvarn nov-dec 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thomas Svensson, Göran Carlsson
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-04-16
Rapportnummer: (FOI-R--2246--SE)
Nyckelord multispektral, flygregistrering, fordon, visuell, NIR, SWIR, MWIR
Keywords multispectral, airborne registration, vehicle, visual, NIR, SWIR, MWIR
Sammanfattning Under Semark-proven på Kvarnområdet i nov-dec 2005, v.47-48, gjordes samtidiga registreringar med olika sensorer av olika typer av fordon, huvudsakligen militära, på Prästtomta skjutfält. Fordonen registrerades i målspel i olika typsituationer, både under förflyttning på en väg och stationärt uppställda, på väg eller ute i terräng. Under proven skedde ett väderomslag vilket resulterade i att registreringar gjordes under två vädertyper, mulet och disigt väder med en temperatur > 0 °C samt kallt (<< 0 °C) och klart väder. Samtidiga registreringar gjordes med de multispektrala sensorerna Multimir och RedLake, vilka var monterade i flygplanet Cessna 172. Denna rapport beskriver data insamlade med dessa två sensorer samt målspel och deltagande fordon. Multimir registrerar i två spektralband i SWIR mellan 1.5 - 2.5 µm och i två band i MWIR mellan 3.5 - 5.2 µm. RedLake registrerar i två spektralband i det visuella mellan 530-690 nm och i ett band i NIR mellan 770-830 nm. Dessa två sensorers sju spektralband omfattar således det visuella och det nära infraröda området samt det kortvågiga infraröda och mellanvågs-IR. Det insamlade materialet utgör en unik signaturdatabas.
Abstract A Semark trial was performed on the Kvarn area in Nov-Dec 2005 (w. 47-48). A number of vehicles, mainly military, were then simultaneously registered with different sensors on the Prästtomta range. The vehicles were registered in different target scenarios, both during transportation on a road and stationary placed, on the road or in the terrain. During the trial the weather changed and therefore data were collected during two kinds of weather, cloudy and hazy with a temperature > 0 °C, and cold (<< 0 °C) and clear. Airborne registrations were performed with the two multispectral sensors Multimir and RedLake, which were mounted in the aeroplane Cessna 172. This report describes the data collected with these two sensors as well as the targets and the target scenarios in the trial. Multimir registers data in two spectral bands between 1.5-2.5 µm and in two bands between 3.5-5.2 µm. Redlake registers data in two bands between 530-690 nm and in one band in NIR between 770-830 nm. Thus the seven spectral bands of these two sensors cover the visual and the near infrared region as well as the short wave and middle wave infrared region. The collected data is a unique signature data base.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182