Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A fourier transform approach for three dimensional wave propagation in a two dimensional environment.

A fourier transform approach for three dimensional wave propagation in a two dimensional environment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Joel Skogman
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-03-22
Rapportnummer: (FOI-R--2249--SE)
Nyckelord Vågutbredning, Fouriertransform, 2D, miljö
Keywords wave propagation, Fourier transform, 2D, environment
Sammanfattning Målet med detta examensarbete är att undersöka prestandan hos en lösningsmetod för 3-D elektromagnetisk vågutbredning i vatten för ett specialfall. Det specialfall som undersökts är när en spridare, likformig i en riktning, är närvarande. En lösningsalgoritm baserad på 2-D lösningar inuti en Fouriertransform beskrivs och är kodad i Fortran. Resultaten visar att för ett sådant specialfall kan denna metod ge mycket snabbare resultat än traditionella tidsdomänlösare.
Abstract The objective of this master thesis is to investigate the properties of a specific solution method to 3-D electromagnetic wave propagation in water. The specific case is when a homogenous scatterer, uniform in one direction is taken into account. To do this a solution based on 2-D solutions inside a Fourier transform is described and coded in Fortran. The results from simulations show that this gives a much faster calculation of the fields than a more general time-domain code.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182