Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security.

Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Robert Larsson
Ort: Stockholm
Sidor: 110
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-04-18
Rapportnummer: (FOI-R--2251--SE)
Keywords Nord Stream, Sverige, Ryssland, Baltikum, OSS, säkerhetspolitik, energi, energisäkerhet, naturgas, olja, råvaroe, rörledning, Östersjön, beroende, sårbarhet, Sweden, Russia, Baltic, CIS, security, energy, natural gas, oil, pipelines, commodities, Baltic Sea, dependence, vulnerability
Sammanfattning I juni 2006 publicerade FOI rapporten Sweden and the NEGP: a Pilot Study of the North European Gas Pipeline and Sweden´s Dependence on Russian Energy, en underlagsrapport i ett ämne somFOI ansåg vara av stigande betydelse. Mycket har hänt sedan dess och NEGP har ändrat sitt namn till Nord Stream och skickat en notifiering till Sverige rörande intentionen att konstruera en gasledning under Östersjön, från Ryssland till Tyskland. Huvudsyftet med denna rapport är därför att diskutera och analysera några kärnfrågor kring Nord Stream och gasledningen med tonvikt på den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen. Rapporten utgör således en uppdaterad version av den förra rapporten, men flera av den föregående rapportens delar är oförändrade, t.ex. rörande tillbakablicken på Rysslands energipolitik. Dock har denna nya version ett par nya kapitel och ett bredare anslag när det gäller projektets konsekvenser.
Abstract In June 2006, FOI published the report: Sweden and the NEGP: a Pilot Study of the North European Gas Pipeline and Sweden´s Dependence on Russian Energy, a base data report on a topic that FOI considered to be of rising importance. Much has happened since then and the NEGP has changed its name to Nord Stream and submitted an official notification on the intention of realising the project of constructing a gas pipeline from Russia to Germany via the Baltic Sea. The primary aim of this report is to discuss and analyse some of the core aspects of Nord Stream and the pipeline project with regard to the security situation for the Baltic Sea region. The report constitutes an updated version of the previous report. Most of the old report still stands valid, especially concerning the historical survey of Russia´s energy policy, but the new report has additional chapters and is broader in scope concerning the consequences of the project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182