Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AVAL målkatalog 2007.

AVAL målkatalog 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-05-10
Rapportnummer: (FOI-R--2256--SE)
Nyckelord AVAL, målbeskrivning, värdering, verkan, sårbarhet, överlevnad
Keywords AVAL, target description, assessment, lethality, vulnerability, V/L
Sammanfattning Att skapa en målbeskrivning till AVAL kräver normalt stora resurser. Därför bör information om vilka beskrivningar som finns tillgängliga sammanställas och spridas för att underlätta utnyttjandet av AVAL inom Försvarsmakten och stödmyndigheterna. I denna rapport redovisas mycket kortfattat huvuddelen av de i Sverige tillgängliga målbeskrivningarna.
Abstract A target description for AVAL may require a lot of resources to create. That is one of the reasons why information about existing AVAL descriptions should be regulary compiled and spred within the Swedish armed forces and governmental agencies under the MoD. This report is a first compilation of target descriptions which are available in Sweden.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182