Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamic Aeroelastic Simulation of the AGARD 445.6 Wing using Edge.

Dynamic Aeroelastic Simulation of the AGARD 445.6 Wing using Edge. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Poyan Pahlavanloo
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-04-23
Rapportnummer: (FOI-R--2259--SE)
Nyckelord Aeroelasticitet, Edge, CFD, AGARD, aerodynamisk dämpning, transonisk fladder, FSI, LCO, fladdergräns, fladdermekanism
Keywords aeroelasticity, Edge, CFD, AGARD 445.6, aerodynamic damping, transonic flutter, FSI, LCO, flutter boundary, flutter mechanism
Sammanfattning Tidsnoggranna, modalkopplade, aeroelastiska simuleringar har genomförts i Edge för ett standard experiment testfall: AGARD 445.6 aeroelastisk vindtunnel model. Anledningen med denna studie är att tillföra ytterligare validering av aeroelastiska funktionaliteten i Edge, samt att undersöka fladdermekanismen i det subsoniska och transoniska området. Simuleringsresultaten i både fladderfrekvens och fladdderhastighet är i god enighet med experimentella värden och andra liknande simuleringar, och producerar det förväntade "transonic dip" (sänkning i fladderhastighet) vid Mach 0.96. Analyser visar att fladderrörelsen i subsoniska området är karakteriserad som klassisk fladder med kombination av vingens böj- och torsionsmoder, medan fladdret i transoniska området är karakteriserad som en enkel instabilitet i första böjmoden.
Abstract Time-accurate aeroelastic simulations have been carried using the modal coupled aeroelastic implementation in Edge for a standard experimental test case: the AGARD 445.6 aeroelastic wind-tunnel model. The objective has been to provide additional validation of the aeroelastic functionality in Edge and to investigate the different flutter mechanisms in the subsonic and transonic regions. The simulation results, both in flutter frequency and flutter speed are in good agreement with experiments and other simulations and produce the expected "transonic dip" at Mach 0.96. Final analysis show that the flutter motion in the subsonic region is characterized as classical flutter with a combination of the wing-bending and wing-torsion modes, while the transonic flutter is characterized as a single bending mode instability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182