Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att förstå Artificiell Intelligens genom Uppdragstaktik och Optimeringslära.

Att förstå Artificiell Intelligens genom Uppdragstaktik och Optimeringslära. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Petter Ögren
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-05-04
Rapportnummer: (FOI-R--2262--SE)
Nyckelord Al, Artificiell Intelligens, optimeringslära, uppdragstaktik, neurala nätverk, genetiska algoritmer, konvexitet, komplexitet, UAV, UGV, robotar, autonomi
Keywords AI, Artificial Intelligence, optimization, neural networks, genetic programming, convexity, complexity, UAV, UGV, autonomy
Sammanfattning Artificiell Intelligens (AI) är benämningen på en blandad uppsättning algoritmer som allt oftare används i obemannade farkoster och andra komplexa moderna vapensystem. Tanken på intelligenta maskiner gör att dessa algoritmer gärna omgärdas av en aura av mystik och Hollywood-visioner. Det senare står i skarp kontrast till användares och beställares behov att kunna förstå systemens möjligheter och begränsningar. Syftet med denna rapport är att möjliggöra en konkret och avmystifierad bild av ett AI-system, med hjälp av optimeringslära och idéen bakom uppdragstaktik. Försvarsmaktens ledningsmetod, uppdragstaktik, har nämligen mycket gemensamt med grundtanken i teorin för automatiserat beslutsfattande, optimeringslära, och när vi ser AI-metoderna som optimeringsmetoder framträder både för- och nackdelar tydligt. För att konkretisera sambanden ovan föreslår vi fem frågor som man kan ställa leverantören av ett AI-system. Tolkningar av möjliga svar, samt motiveringar till frågorna presenteras i rapportens olika delar. Med hjälp av svaren på frågorna får man snabbt en översiktlig och objektiv bild av både styrkor och svagheter hos det aktuella systemet.
Abstract Artificial Intelligence (AI) is the common label for a wide selection of algorithms that sometimes find their way into unmanned vehicles and modern weapon systems. Due to Hollywood movies and other parts of the popular science fiction culture, most people do not know what to expect form these algorithms. This fact is unsatisfactory, both from an operator and from a decision maker point of view. The purpose of this report is to provide a tool that facilitates a clear and transparent view of the limitations and capabilities of AI algorithms. This tool is a set of questions to be answered by the supplier of a military AI system. After stating the questions, the rest of the report is aimed at motivating them, and at giving interpretations of possible answers. All questions originate from the observation that AI and optimization theory have a lot in common, and viewing an AI-method as an optimization algorithm enables a clearer view of its advantages and drawbacks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182