Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Connecting Mobile Ad Hoc Networks to Fixed Infrastructure - Address Assignment and Quality of Service.

Connecting Mobile Ad Hoc Networks to Fixed Infrastructure - Address Assignment and Quality of Service. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jimmi Grönkvist, Anders Hansson, Jan Nilsson
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-06-28
Rapportnummer: (FOI-R--2265--SE)
Nyckelord heterogena nät, ad hoc-nät, mobilitetshantering, IP-adresstilldelning, tjänstekvalitet
Keywords heterogenous networks, ad hoc networks, network mobility, IP-address assignment, quality of service
Sammanfattning För att möta kraven på säker, robust och tillförlitlig informationsöverföring i ett heterogent nätverk, som inkluderar ett mobilt ad hoc nät, behöver ett antal problemområden adresseras. Det finns ett antal öppna frågeställningar som behöver finna tillfredställande lösningar. I rapporten väljer vi ut två viktiga problemområden, först mobilitetshanteringsproblemet med att tilldela IP-adresser, och sedan tjänstekvalitet. Syftet med rapporten är att beskriva problemområdena, sedan att diskutera olika möjliga lösningar och deras fördelar respektive nackdelar. När det gäller IPadresstilldelning är problemet hur man ska handskas med mobila noder, t.ex., är det lämpligt med variabla IP-adresser? Hur tjänstekvalitet ska hanteras är en complex frågeställning och den berör alla nätverkslagren. Om man vill kunna erbjuda någon form av tjänstekvalitet behövs i all fall en viss funktionalitet som styr detta
Abstract In order to meet the requirements of secure, dynamic, robust and reliable information exchange over a heterogeneous network, including a mobile ad hoc network, several topics and problem areas have to be addressed, and a number of open issues have to find satisfactory solutions. In this report we have selected two topics of importance: mobility management, more specifically the problems of assigning IP addresses; and Quality of Service (QoS). The aim of the report is to describe the problem areas, and discuss different solutions and their pros and cons. For IP address assignment there is the issue of dealing with node mobility, e.g. is variable IP addresses a good solution? The QoS issue is complex and involves all networking layers. However, at least some minimal control functionality is required to provide some sort of QoS.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182