Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EIHH and CBRN Threat Assessment of the Lebanese Coastal Area.

EIHH and CBRN Threat Assessment of the Lebanese Coastal Area. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkan Eriksson, Birgitta Liljedahl, Jan Sjöström, Rune Berglind, Magnus Normark, Björn Sandström, Sture Sundström, Johan Tegman, Annica Waleij
Ort: Umeå
Sidor: 40
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-06-27
Rapportnummer: (FOI-R--2270--SE)
Nyckelord CBRN-hot, miljö- och hälsorisker, insatspersonal
Keywords Force Health Protection, CBRN threats, Environmental and Industrial Health Hazards, Public Health
Sammanfattning På uppdrag av Försvarsmakten har en preliminär översiktlig hotbedömning utförts inför IKS06 uppdrag i Libanon. Syftet var att identifiera potentiella miljö- och hälsorisker som kan möta insatspersonal som skall verka längst Libanons kustområde. Studien har fokuserat på kust- och hamnområden, vattendrag samt flodmynningar längst kustlinjen, fraktfartyg samt potentiella kustnära industriolyckor. Rapporten behandlar klimatsituationen, epidemiologi, miljö- och hälsorisker (EIHH & PHC; Environmental and Industrial Health Hazards & Public Health Concerns), CBRN-hotbild samt trafiksituationen. Vidare beskrivs översiktligt åtgärder avseende miljösäkring vid operationer längs den Libanesiska kusten. De viktigaste slutsatserna som drogs var att - förutom minor och oexploderad ammunition, som inte bedömts i denna rapport - trafiksituationen, vattenfrågor samt sanitära frågor utgör de största hoten för svensk personal stationerade i Libanon. Denna studie genomfördes i september 2006. Kvalitetssäkrat och aktuellt dataunderlag är av största vikt för att kunna utföra såväl korrekta hot- och riskbedömningar som vidta relevanta miljöskyddsåtgärder. En kontinuerlig process för att uppdatera data bör därför ske över tiden.
Abstract A preliminary desk assessment was made on request by the Swedish Armed Forces, with purpose to identify potential key environmental health hazards to personnel deploying with IKS06 patrolling along the Lebanese coastline and at sea. The assessment has focussed on coastal and harbour areas, river and effluent discharge along the coastline, sea cargo and potential coastal industrial accidents. The report covers considerations related to climate, epidemiology, industrial hazards, pollution, CBRN, traffic, waste, water and sanitation. In addition, the assessment also briefly discusses environmental protective considerations when operating along the Lebanese coastline. In general, the greatest threats concerning Swedish personnel deployed to Lebanon - in addition to the threats connected with mines and UXO (not assessed in this report) - are considered to be the traffic situation and water and sanitation issues. This assessment was performed in September 2006. The quality and recent updating of information are key factors for making reliable and relevant health hazard and environmental protection assessments. Continuous updates should therefore be made as events unfold.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182