Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development of generic scenarios for release of chemicals by terrorists.

Development of generic scenarios for release of chemicals by terrorists. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gudrun Cassel, Åsa Scott Andersson, Jan Burman, Rune Berglind, Håkan Eriksson, Jonas Holst, Sven-Åke Persson
Ort: Umeå
Sidor: 114
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-08-22
Rapportnummer: (FOI-R--2272--SE)
Nyckelord Scenarier, kemiska ämnen, kemisk terrorism, multivariat modellering
Keywords Scenarios, dangerous chemicals, chemical terrorism, toxic agents, multivariate modelling
Sammanfattning I denna studie har ett antal representativa scenarier presenterats. Dessa baseras på ett antal generiska kemikaliegrupper samt olika miljöer. Multivariat modellering har använts för att gruppera de olika kemikalierna med hänsyn till fysikaliska och toxikologiska egenskaper. Fem grupper av kemikalier i två källstyrkor och fyra olika miljöer har skapats. Resultatet av scenarierna diskuteras och en rad frågor såväl som behov av information läggs fram som ett stöd för krisledningens utförare inom sjukvårdsområdet (Public Health). Med hjälp av de generiska scenarierna, mallarna och de träningsverktyg som tas fram i nästa del av projektet skall krisberedskapen stärkas för att kunna möta en kemisk attack från terrorister.
Abstract In this study templates for different representative scenarios are presented based on a set of generic chemicals as well as examples of scenarios. We used a multivariate model to group the common toxic chemicals according to their chemical and physical as well as physical and toxicity properties. Five groups of chemicals in two different source strengths and four different environments were established. The outcome of the scenarios was discussed and a battery of questions as well as information regarding needs for handling the terrorist attack involved different chemicals were established as tools for the crisis management teams and Public Health. With help of the generic scenarios, templates and these tools training modules will be established in the next part of the project to increase the preparedness at different places were an attack is possible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182