Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analysis of radioxenon in ground level air sampled in the Republic of South Korea on October 11-14, 2006.

Analysis of radioxenon in ground level air sampled in the Republic of South Korea on October 11-14, 2006. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Ringbom, Klas Elmgren, Karin Lindh
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-05-11
Rapportnummer: (FOI-R--2273--SE)
Nyckelord Radioxenon, kärnvapenprov, CTBT, Nordkorea
Keywords Radioxenon, nuclear test, CTBT, North Korea
Sammanfattning Fem luftprover samlades in på sydkoreanskt territorium dagarna efter det att Nordkorea annonserat att ett kärnvapenprov genomförts. Luftproverna transporterades till Sverige för analys med avseende på de fyra isotoperna 133Xe, 131mXe, 133mXe och 135Xe. Analysen genomfördes med två delvis olika tekniker. Fyra av de fem proverna innehöll detekterbara mängder av 133Xe, med en koncentration mellan 1 och 7 mBq/m3. Ett prov innehöll dessutom de två isotoperna 131mXe och 133mXe med en konfidensnivå överstigande 95%. Två andra prover innehöll 133mXe med en konfidensnivå överstigande 84%. Denna rapport fokuserar helt på aktivitetsanalys, och gör ingen bedömning rörande den mätta aktivitetens ursprung.
Abstract Five air samples were collected in the Republic of South Korea shortly following the claimed nuclear test in the Democratic People´s Republic of Korea on October 9, 2006. The samples were transported to Sweden for further processing, activity measurement, and analysis with respect to the four isotopes 133Xe, 131mXe, 133mXe, and 135Xe. The analysis was performed using two partly different techniques. Four of the five samples contained detectable amounts of 133Xe, with atmospheric concentrations between 1 and 7 mBq/m3. One sample also contained the two isotopes 131mXe and 133mXe with a confidence level above 95%, while two other samples contained 133mXe on the 1s confidence level (84%). This report focuses entirely on the activity analysis of the samples and gives no interpretation of the origin of the observed activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182