Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Systembeskrivning LKS V2 federationsdesign.

Systembeskrivning LKS V2 federationsdesign. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Tydén, Leif Festin, Sebastian Olsson, Christer Wigren
Ort: Linköping
Sidor: 72
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-06-25
Rapportnummer: (FOI-R--2274--SE)
Nyckelord HLA, CNO, telekrig, simulering
Keywords HLA, CNO, EW, simulation
Sammanfattning I denna rapport beskrivs designen av den tekniska simuleringsplattformen som är framtagen till LKS. Designen har utgått från att kunna återbruka så mycket som möjligt av det som redan finns och är relevant för LKS därav så har EWSim ramverket utnyttjats som en grund att stå på. Plattformen består i stora drag av tre delar scenariokonfiguration, dynamiska simuleringsmodeller samt loggning och analys. Designen är gjord så att olika plattformar (t ex stridsvagnar och helikoptrar) konfigureras med olika komponenter (t ex sensorer och vapen) och simuleras distribuerat över ett nätverk. Detta dokument beskriver framför allt det som är nytt, vilket är en nätverksmodell med routing som påverkas av telekrig och datornätverksoperationer. Dessutom har C2 funktionalitet utvecklats samt ett användargränssnitt som presenterar data för stabspersonal. Simuleringsplattformen är en HLA-federation (High Level Architecture) enligt standarden IEEE 1516.
Abstract This document describes the design of the technical simulation framework that has been developed for the C2WS (Command and Control Warfare Simulator). A key concept in the design has been reusability. The EWSim (Electronic Warfare Simulation Interface Model) framework has a lot of relevant features already developed and for this reason it has been used as a starting point and has now been further extended to meet the requirements of the C2WS. The framework consists of three main parts, scenario configuration, dynamic simulation models, and a logging/analyzing tool. The design allows various platforms (such as tanks, helicopters etc) to be configured and equipped with a set of different components (i.e. sensors and weapon systems). Platforms and equipments can then be simulated distributed over a network using HLA (High Level Architecture) according to the IEEE 1516 standard. This document focuses on the new features which mainly include a networking model with routing that can be affected by EW (Electronic Warfare) and CNO (Computer Network Operations). Also additional Command and Control functionality and user interfaces presenting data to the staff commander has been developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182