Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparing the Baltic and Black Sea Regions: Regional Security, Energy Security andEuro-AtlanticIntegration.

Comparing the Baltic and Black Sea Regions: Regional Security, Energy Security andEuro-AtlanticIntegration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jakob Hedenskog, Viktor Lavrenyuk
Ort: Stockholm
Sidor: 111
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-06-28
Rapportnummer: (FOI-R--2281--SE)
Keywords Östersjön, Svarta Havet, region, regional säkerhet, energi, euroatlantisk integration, samarbete, Sverige, Ukraina, Ryssland, EU, NATO, Baltic Sea, Black Sea, regional security, energy, Euro-Atlantic integration, cooperation, Sweden, Ukraine, Russia
Sammanfattning Rapporten är baserad på material från konferensen "Europeisk säkerhet: En jämförelse av erfarenheter från Östersjö- och Svartahavsregionerna", som organiserades av Svensk-Ukrainsk Säkerhetsforum i Kiev den 24 april 2007. Svensk-Ukrainsk Säkerhetsforum är ett samarbetsnätverk som leds gemensamt av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Centrum för internationella Studier (CIRS), och vars aktiviteter finansieras av Utrikesdepartementet (UD). Rapporten diskuterar de två regionernas säkerhet utifrån tre olika aspekter: Regional säkerhet, energisäkerhet och Euroatlantisk integration. Strukturellt täcker rapporten både teoretiska och praktiska aspekter av regional säkerhet genom att lägga både en konceptuell grund och tillhandahålla konkreta tillämpningar. Rapporten visar att Östersjöregionen och Svartahavsregionen historiskt sett av och till har lagt grunden till axel för ett ramverk för övergripande säkerhetsbyggnad. Även om dessa processer alltid saknat den nödvändiga institutionella uppbackningen, finns idag ett uppenbart behov av att förbättra och fördjupa dialogen genom att utveckla mekanismer för tidig identifiering, analys och lösning av möjliga säkerhetsproblem.
Abstract This report is based on material from the conference "European Security Comparing Experiences from the Baltic Sea and Black Sea Regions" which was organised by the Swedish-Ukrainian Security Forum in Kyiv 24 April 2007. The Swedish-Ukrainian Security Forum is a joint cooperation network led by the Swedish Defence Research Agency (FOI) and the Centre for International Studies (CIRS), which activities have been sponsored by the Ministry of Foreign Affairs (MFA) of Sweden. The report discusses these two regions´security along three different aspects: Regional Security, energy security and Euro-Atlantic integration, the report covers both theoretical and practical aspects of regional security laying conceptual foundations and providing some real life applications. The report shows that, historically, the Baltic Sea and the Black Sea axis was emerging from time to time to create a framework dealing with security in the region. While these processes have always lacked institutional backing, there is an obvious need today to improve and deepen the dialog by developing a mechanism for early identification, analysis and solving possible security threats.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182