Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tågurspårningen i Kungsbacka 2005-02-28 : en utvärdering av beredskapen om det som inte hände ändå hade hänt.

Tågurspårningen i Kungsbacka 2005-02-28 : en utvärdering av beredskapen om det som inte hände ändå hade hänt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkan Eriksson, Sven-Åke Persson, Rune Berglind, Gudrun Cassel
Ort: Umeå
Sidor: 35
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-06-27
Rapportnummer: (FOI-R--2286--SE)
Nyckelord Klor, tågolycka, scenario
Keywords Chlorine, train, scenarios
Sammanfattning Ett godståg med klorvagnar spårade ut i närheten av Kungsbacka i februari 2005. Lyckligtvis uppstod det inget läckage vid detta tillfälle, men en transportolycka med utsläpp av klor i tätbefolkade områden kommer att få stora konsekvenser för de människor som befinner sig i spridningsområdet för gasen. Med utgångspunkt av händelsen i Kungsbacka har en studie genomförts i form av scenarier och diskussion med berörda parter. Det krävs omfattande planerings-, utbildnings- och övningsverksamhet för alla inblandade organisationer för att effektivt minimera skadeutfallet vid en sådan händelse. Stora krav ställs också på en fungerande samverkan mellan de många inblandade organisationerna. Hälso- och sjukvården och berörda kommuner kommer snabbt att få viktiga roller i omhändertagandet av drabbade människor. Det krävs dessutom en omfattande samverkan med angränsande regioner, vilket till del är planerat redan idag. Vi rekommenderar sjukvården att vid utsläpp av kondenserade gaser initialt prioritera medicinskt omhändertagande i stället för massanering av skadade. Det är viktigt att säkerställa snabb tillgång på läkemedel. Likaså bör diskussioner föras om hur insatserna skall genomföras vid stora kemikalieolyckor där skadeområdet blir stort i geografiskt hänseende. Vid den typ av händelser med farliga ämnen, som behandlas i denna rapport, bör räddningstjänsten överväga att initialt prioritera begränsning av utsläpp och därmed gasspridning i stället för att försöka fastställa riskområde.
Abstract A freight train derailed close to Kungsbacka, Sweden in February 2005. The train carried 12 tank wagons, each of them containing 65 tons of chlorine. Fortunately, none of the tanks were disrupted. However, the event gave rise to questions regarding consequences of the accident in case of a leakage. An evaluation of the emergency services preparedness - when it comes to responding to chemical accidents - was performed by using this event as a model. Mathematical model simulations of how a release of chlorine is dispersed during the actual weather conditions were performed. The impact on the population around the disaster area was calculated using population data provided by the local authorities in Kungsbacka. We recommend the health societies to - at an early stage - prioritize medical countermeasures rather than decontamination ones, at least in incidents involving industrial chemicals. The access to medications must be investigated. Our modelling showed that release of chlorine after the actual incident would have caused severe consequences to people in the dissemination area. None of the emergency services involved had the preparedness to handle the scenario. It must be strongly noted that the scene of the accident is not the same geographic area as that of the dissemination area where victims are found. The casualties are scattered within a wide area, inside as well as outside buildings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182