Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ACLAB framework 3.0. Ett programmerbart gränssnitt för kommunikation med ACSL-modeller.

ACLAB framework 3.0. Ett programmerbart gränssnitt för kommunikation med ACSL-modeller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Torbjörn Andersson, Mattias Verona
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-09-06
Rapportnummer: (FOI-R--2289--SE)
Nyckelord ACLAB, ACSL, modellering och simulering
Keywords modelling and simulations
Sammanfattning I FOT-projektet Teknisk hotsystemanalys, THSA, används simuleringsmiljön ACSL/GM för att utveckla simuleringsmodeller av hotrobotsystem och mål, där det senare vanligtvis representerar någon av Försvarsmaktens plattformar. Modellerna är ofta på detaljnivå. Det är därför önskvärt att en simuleringsmodell består av maximalt en robot och ett mål eftersom stora modeller leder till en rad oönskade effekter. Bland dessa kan nämnas lång kompileringstid, lång exekveringstid samt risk för att uppnå storleksbegränsningar i ACSL. ACLAB FrameWork är framtaget för att kunna koppla upp en eller flera ACSL-modeller mot en extern simuleringsmiljö. Kravet på denna miljö är att den ska kunna länka dll-filer under Windows. Testade miljöer är MATLAB/Simulink, ett C++ program samt ACSL/GM självt. ACLAB FrameWork öppnar dels upp möjligheten att samköra ACSL-modeller inom THSA, dels att de inom projektet utvecklade modellerna kan komma till nytta i andra projekt inom FOI eller i samarbete med extern kund.
Abstract Within the project Technical Threat System Analysis, THSA, at FOI the simulation environment ACSL/GM is used for developing simulation models of Threat Systems and Targets. Since these models most often are highly detailed there are wishes not to comprise more than one threat system and one target in a single model. Larger models imply longer compilation time, longer execution time and might reach limitations in the ACSL language due to large models. ACLAB Framework is developed in purpose to connect ACSL-models to external simulation environments. Those could be any programming environment able to link dll's on Windows. Tested environments are MATLAB/Simulink, Visual Studio (C++) and ACSL/GM itself. ACLAB Framework makes it possible to link ACSL models to different simulation models. This implies not only extended possibilities to run very large ACSL-simulations withinTHSA, but also possibilities to use the ACSL models in external projects within FOI or by external customer or collaborator.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182