Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tidskritisk precisionsbekämpning av luftmål.

Tidskritisk precisionsbekämpning av luftmål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fredrik Berefelt, John W.C Robinson, Daniel Skoogh, Sven-Lennart Wirkander
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-07-03
Rapportnummer: (FOI-R--2294--SE)
Nyckelord vapenstyrning, banplanering, navigering
Keywords guided weapons, mission planning, navigation
Sammanfattning Rapporten ger en översikt över förutsättningarna för tidskritisk precisionsbekämpning av luftmål, utifrån ett tekniskt perspektiv som är relevant för projektet tidskritisk precisionsbekämpning. Avsikten är att beskriva de förutsättningar som bedöms vara viktigast för den fortsatta verksamheten inom detta område. De radikalt förändrade villkoren för svensk trupp, inom och utom landets gränser, kommer att ställa helt nya krav på precisionsbekämpningsförmåga. Hotbildens förändring och möjligheter att möta denna diskuteras, samt den framtida teknikutvecklingen och några viktiga frågeställningar som uppstår i samband med denna. Slutligen summeras de viktigaste problemen och aspekter hos dessa som är "systemoberoende", och som därför kan förväntas vara grundförutsättningar vid framtida forskning.
Abstract The report gives an overview of the requirements for time critical precision engagement, as seen from a technical perspective which is relevant for the project time critical precision engagement. The object is to describe the requirements which are deemed most important for the continued activity in this field. The radically altered conditions for Swedish forces, within and outside the country's borders, will raise completely new demands on precision strike capability. Changes in the threat scenario and possibilities to meet these are discussed, as well as the future technological developments and some issues raised by these developments. Finally the most important problems and aspects of these which are "system independent" are summarised, and which therefore can be assumed to give basic conditions for future research in the field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182