Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Artificial illumination for radiometry in shortrange ground applications.

Artificial illumination for radiometry in shortrange ground applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Kjellgren
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-08-07
Rapportnummer: (FOI-R--2297--SE)
Nyckelord radiometri, artificiell belysning, mätgeometri
Keywords radiometry, artificial illuminatioin, measurement geometry
Sammanfattning I rapporten studeras användning av artificiell belysning för radiometri i korträckviddiga tillämpningar. Den omfattar en kort introduktion till radiometri och enkla approximativa beräkningar för att illustrera naturliga kontraster inom- och utomhus. Effektbehovet vid belysning av dels ojämn yta dels plan yta och hörnreflex har beräknats. Nyttan av flera belysare som från olika håll belyser målscenen påtalas liksom möjligheten att utnyttja an utbredd yta av belysare. Nyttan avser reduktion av speckle, möjligheten att detektera plana snedställda ytor samt att indikera formen på ett mål. Avslutningsvis bedömer vi att effektbehovet för studerade fall fordrar sändareffekter som understiger 10 mW. Vidare bedömer vi att speckle är en störning av stor betydelse vid artificiell belysning. För att reducera denna störning krävs flera belysningskällor som belyser målscenen från flera riktningar. Därutöver kan även stor bandbredd bidraga.
Abstract In this report we study the use of artificial illumination in short-range radiometry ground applications. It includes a short introduction to radiometry and simple approximate calculations to illustrate natural scene contrasts in- and outdoors. We study the power requirement when illuminating a rough surface and when illuminating a plane surface or a corner reflector. We point out the potential benefits of multistatic arrangements and the use of an extended surface illuminating the target scene. These benefits regard the reduction of "speckle", the possibility to detect plane surfaces and the possibility to perceive the form of the target. We conclude that the power requirement regarding artificial illumination in the cases studied to be below 10 mW. We also conclude that the speckle phenomenon is an important problem when using artificial illumination and that the reduction of speckle calls for several sources illuminating the target scene from several directions and in addition also the use of a broad bandwidth will contribute.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182