Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Approaches for EIHH air sampling in military operations.

Approaches for EIHH air sampling in military operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkan Wingfors, Kristina Arnoldsson, Daniela Stricklin, Birgitta Liljedahl, Annica Waleij
Ort: Umeå
Sidor: 43
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-07-02
Rapportnummer: (FOI-R--2299--SE)
Nyckelord Riskhantering, farliga ämnen, hälso- och miljörisker, provtagningsstrategier, luftprovtagning
Keywords Force Health Protection, military relevant compounds, MRC, Environmental and Industrial Health Hazards, EIHH,
Sammanfattning En ökande medvetenhet om militär personals verkliga eller upplevda exponering för skadliga ämnen i internationella operationer, har konstaterats bland de funktioner som har att hantera skydd av personalens hälsa (Force Health Protection, FHP). Området berör alla faser av en mission, från strategisk/operativ planering, genomförande på taktisk nivå samt avveckling- och post-deployeringsfas. Vidare innefattas olika aspekter avseende exponering såsom provtagningsstrategier, riskperception och riskkommunikation. Syftet med föreliggande rapport har varit att föreslå ett angreppsätt för hur förekomst av farliga ämnen som skulle kunna utgöra en akut eller kronisk hälsorisk för Försvarsmakten ska kunna identifieras och kvantifieras. En initial inventering av MRC utifrån litteraturdata har gjorts och ett systematiskt sätt att prioritera dessa beskrivs. För att kunna hantera stora datamängder i riskhanteringsprocessen föreslås en sådan funktion i form av en databas och en struktur för denna presenteras. Vidare presenteras ett förslag på en stegvis ansats för luftprovtagning, baserad på rådande förutsättningar på den aktuella platsen som konstaterats före eller under en insats. Två strategier presenteras; dels stationär bakgrundsmätning av omgivningningsluft, dels personburen mätning där ett s.k. "worst case" (ung. värsta scenario) förutsätts. Rapporten har tagits fram i nära samverkan med projektets internationella nätverk i den svenska utlandssstyrkan och andra internationella samarbetspartners.
Abstract A growing concern regarding troop's exposures (real or perceived), for hazardous compounds during international operations has been identified in the international arena of Force Health Protection (FHP). The issue is crucial from an operational as well as a post deployment view, and includes all aspects from exposure and sampling strategies to risk perception and risk communication. The objective of the present report is to propose an approach on how to identify military relevant compounds (MRC) that may be of acute or long term health concerns for Swedish troops, including a sampling strategy for identification of such compounds in Swedish deployments. An approach to systematically select and prioritize MRC is described together with an initial inventory of MRC of concern derived from various literature sources. The necessity of a database for containing and retrieving consistent data is pointed out and the function of such a database as a tool in the risk management process is outlined. Strategies for field sampling (air) is presented in two aspects; Base line ambient monitoring by stationary monitoring (background levels from different sources), and "worst case" personal monitoring. A proposal for a tiered approach is presented, where need for sampling is evaluated depending on operational and health evaluation during the pre deployment and deployment phases. The report has been based on the close interaction with the international network in the field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182