Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Change detection for VHF- and UHF-band SAR.

Change detection for VHF- and UHF-band SAR. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mikael Lundberg, Lars M H Ulander
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2303--SE)
Nyckelord CARABAS, LORA, markmål, detektion, förändringsdetektion, klotter, modeller
Keywords CARABAS, LORA, ground targets, detection, change detection, clutter, models
Sammanfattning Rapporten beskriver en utvärdering av algoritmer och modeller för förändringsdetektion i SAR-bilder på VHF- och UHF-bandet. Fyra algoritmer med olika teststatistik har utvärderats på CARABAS (20-85 MHz) respektive LORA (225-470 MHz) data: 1) Amplitudkvot, 2) GLRT (Generalized Likelihood Ratio Test) för amplituddata, 3) GLRT för logaritmen av amplituddata, samt 4) GLRT för komplexa data. Resultaten visar att olika algoritmer är optimala för CARABAS respektive LORA data, d.v.s. ger minst falsklarmsannolikhet för en given detektionssannolikhet. En analys visar att anledningen är att respektive data har olika statistiska fördelningar. För CARABAS med infallsvinkel 58° och 68° ger GLRT för komplexa data eller amplituddata nästan lika och bäst resultat. För infallsvinkeln 75° ger däremot GLRT för amplituddata eller logaritmen av amplituddata bäst resultat. För LORA med infallsvinkel 50° och 64° ger GLRT för logaritmen av amplituddata bäst detektionsresultat. För infallsvinkeln 75° ger däremot amplitudkvot eller GLRT för logaritmen av amplituddata bäst resultat. Flera statistiska modeller har också testats för CARABAS (endast 58° infallsvinkel) respektive LORA (endast 50° infallsvinkel): 1) Gauss-fördelning, 2) komplexvärd Gauss-fördelning, 3) lognormal-fördelning, 4) K-fördelning samt 5) komplexvärd Gauss-fördelning + lognormal scenmodell. Den sistnämnda statistiska modellen gav bäst överensstämmelse med mätdata.
Abstract The report describes an evaluation of algorithms and models for change detection using SAR images in the VHFand UHF-band. Four algorithms with different test statistics have been evaluated using CARABAS (20-85 MHz) and LORA (225-470 MHz) data, respectively: 1) Amplitude ratio, 2) GLRT (Generalized Likelihood Ratio Test) using amplitude data, 3) GLRT using the logarithm of amplitude data, and 4) GLRT using complex data. The results show that different algorithms are optimal for CARABAS and LORA data, i.e. gives the lowest false-alarm-probability for a given detection probability. The reason is that the SAR data have different statistical distributions. GLRT using complex or amplitude data gives the best and almost identical results for CARABAS data with incidence angles 58° and 68°. Best results for 75° are given by GLRT using amplitude or the logarithm of amplitude data. GLRT using the logarithm of amplitude data gives the best results for LORA with incidence angles 50° and 64°. Best results for 75° are given by the amplitude ratio or GLRT using the logarithm of amplitude data. Several statistical models have also been tested for CARABAS (incidence angel 58° only) and LORA (incidence angle 50° only): 1) Gaussian, 2) complex Gaussian, 3) lognormal, 4) K-distribution, and 5) complex Gaussian + lognormal scene. The latter model gave the best fit to both CARABAS and LORA data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182