Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys och förfining av planer i effektbaserad planering.

Analys och förfining av planer i effektbaserad planering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johan Schubert, Mattias Wallén, Johan Walter
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-09-05
Rapportnummer: (FOI-R--2307--SE)
Nyckelord effektbaserade operationer, EBAO, effektbaserad planering, EBP, effektbaserat genomförande, EBE, cross impact matris, Dempster-Shaferteori
Keywords effect based approaches to operations, EBAO, effect based planning, EBP, effect based execution, EBE, cross impact matrix, Dempster-Shafer theory
Sammanfattning I denna rapport visar vi hur en cross-impactmatris kan användas i effektbaserad planering för utvärdering och förfining av planer samt generering av alternativa planer. Syftet med att använda en cross-impactmatris är att finna motsägelser i planer som utvecklats inom den effektbaserade planeringsprocessen. Cross-impactmatrisen består av planens alla aktiviteter, stödjande effekter, avgörande förutsättningar och militära sluttillstånd. Vi utvecklar metoder för att analysera aktiviteter och utvärdera och förfina planer inom effektbaserad planering. Dessutom använder vi en känslighetsanalys baserad på Dempster-Shaferteori för att finna avgörande inflytande inom planen.
Abstract In this report we present how a cross impact matrix may be used in effect based planning for plan evaluation, plan refinement and generation of alternative plans. The purpose of using a cross impact matrix is to find inconsistencies in plans developed within the effect based planning process. The cross impact matrix consists of all activities, supporting effects, decisive conditions and the military end state of the plan. We develop methods for analyzing activities and evaluating and refining plans within effect based planning. In addition we use a Dempster-Shafer theory based sensitivity analysis to find decisive influences within the plan.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182