Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energisituationen i USA och amerikansk energipolitik.

Energisituationen i USA och amerikansk energipolitik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Robert Larsson, Hans von Knorring
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-10-04
Rapportnummer: (FOI-R--2308--SE)
Keywords USA, utrikespolitik, energi, säkerhet, olja, gas, kol, kärnkraft, el, vattenkraft, förnybar energi, US, foreign policy, energy, security, oil, coal, nuclear power, electricity, renewables
Sammanfattning USA är en energipolitisk supermakt och att förstå dess betydelse är av stor vikt. Syftet med föreliggande rapport är därför att ge en aktuell bild av USA:s energisituation och energipolitik. Rapporten behandlar frågor som hur USA:s energisituation ser ut i förhållande till omvärlden, hur USA:s inrikes energipolitik ser ut och hur energisituationen ser ut rörande olja, gas, kol kärnkraft, elkraft samt vissa förnyelsebara energikällor. Vidare berörs ett urval av USA:s utrikes energirelationer och hur USA:s utrikespolitiska hållning har förändrats över tid. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att trots ambitiösa energibesparingar och effektiviseringar kommer USA:s energiberoende att vara stort och möjligheterna till självförsörjning små. En konsekvens är att USA:s engagemang kring energiviktiga producentregioner och transportleder fortsatt kommer att vara mycket högt.
Abstract The US is an energy-political superpower. Understanding its role is of pivotal importance. The aimof this report is therefore to show what the US energy situation and energy policies look like. It covers topics such as the US´position vis-à-vis other states and its current energy balance in terms of oil, gas, coal, electricity, nuclear power and renewables. Finally, selected energy relations with foreign partners are covered along with a note on how the US policy has shifted over time. The main conclusion is that the US´ dependence on energy, especially imported energy, will remain at a high level despite increased efforts in energy savings and improved efficiency. A key consequence is that the US engagement in key producer regions and transport routes will be kept.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182