Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detektion av dolda sprängämnen.

Detektion av dolda sprängämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anna Pohl, Andreas Jakobsson, Sara Wallin, Roland Erickson
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-10-12
Rapportnummer: (FOI-R--2314--SE)
Nyckelord NQR, detektion, bulk, explosivämnen
Keywords NQR, detection, bulk, explosives
Sammanfattning Rapporten beskriver det arbete som gjordes i samband med den förstudie inom säkerhetsforskning som finansierades av Vinnova, KBM och FMV. Vi undersöker förutsättningarna för att starta en NQR-verksamhet för detektion av sprängmedel vid FOI, genom att en av oss, Anna Pohl, besöker professor John Smith, som driver en forskningsgupp vid King's College i London. I rapporten redovisas en kravspecifikation för vilken utrustning som behövs och vilka komponenter som ingår. Vidare redovisar Andreas Jakobsson den verksamhet som bedrivits inom signalbehandling av NQR-data. Signalbehandling är en kritisk komponent då NQR-signalen är mycket svag och är helt avgörande för om man ska komma ner i rimliga detektionstider. Sara Wallin redovisar en översikt över de olika detektionsmetoder som för närvarande är intressanta. En slutsats är att det torde vara svårt att med en metod komma åt alla typer av sprängämnen i alla olika situationer. I stället bör man satsa på flera samverkande sensorer.
Abstract The report describes the work that was done as a pre-study in the security research program that was financed by Vinnova, KBM and FMV. Anna Pohl has visited professor John Smith's laboratory att King's College London in order to investigate the possibilities to set up an activity for NQR-detection of explosives at FOI. In the report we present a specification of the equipment and components needed. Andreas Jakobsson presents the signal processing activity that has been done on NQR-data. Signal processing is a critical component in NQR as the signal is very weak and a weak signal require a longer detection time. An overview of the most promising detection methods available today is presented by Sara Wallin. A conclusion is that it is difficult to detect all types of explosives with only one method therefore we suggest a group of different sensors working together.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182