Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generisk radarmodell för Telekrigsimulering.

Generisk radarmodell för Telekrigsimulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Morgan Nordin, Mikael Petersson, Peter Klum
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-11-06
Rapportnummer: (FOI-R--2320--SE)
Nyckelord telekrig, modellering, simulering, radar, radarstörning, radarremsor, EWSim, HLA
Keywords electronic warfare, modelling, simulation, radar, electronic countermeasures, chaff, EWSim, HLA
Sammanfattning I projektet "Duellsimulering framtida telekriginsatser" utvecklas simuleringsramverket EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model). Detta dokument beskriver de generiska radarmodeller som har implementerats i EWSim. De generiska radarmodeller som beskrivs i dokumentet bygger på generiska delmodeller som konfigureras till större generiska modeller. Ur dessa delmodeller har modeller av radar, radarstörare, radarvarnare, radarremsor och radarmålareor utvecklats. Dokumentet är på en teknisk nivå och vänder sig till dem som vill få en inblick i hur de generiska radarmodellerna är uppbyggda. Dokumentet beskriver bland annat radarmodellernas design, deras arbetssätt, deras användargränssnitt samt hur de konfigureras och integreras i EWSim. Avslutningsvis beskrivs några möjligheter att utveckla designen för att som exempel medge enklare modellering av semiaktiva luftvärnsrobotar. Genom att integrerat i EWSim kunna simulera radarsystem tillsammans med kommunikationssystem och optroniska system kan system-av-systemvärderingar göras. Med den möjligheten kan plattformar med olika delsystem konfigureras och optimeras för skydd och verkan.
Abstract EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) is a simulation framework developed within the project "Future Electronic Warfare Duel Simulation". This document describes the generic radar models developed for the EWSim framework. These generic models are developed using generic sub models. Using these sub models, models of radar, radar jammers, radar warning receivers, chaff and target radar cross section have been developed. The document is on a technical level and addressed to those who are looking for an insight how these genericmodels are constructed. The document describes the design of the models, their method of working, their user interface, how to configure and to integrate them into the EWSim framework. A discussion concludes the document with some possibilities to improve the design, in order to simplify modelling of semi-active surface to air missiles. EWSim is capable of simulating radar systems together with communication systems and electro-optical systems and the framework therefore allows issues concerning systems-of-systems to be assessed. With this possibility, platforms with different sub systems can be configured and optimized for protection and effectiveness.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182