Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FMCW-radar for through-the-wall applications. A preliminary system study.

FMCW-radar for through-the-wall applications. A preliminary system study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Kjellgren
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-11-22
Rapportnummer: (FOI-R--2322--SE)
Nyckelord FMCW, radar, materialdämpning, avstånd-doppler
Keywords FMCW, radar, meterial attenuation, range-Doppler
Sammanfattning Rapporten innehåller en preliminär studie av FMCW-radar i kort-räckviddiga se genom väggen tillämpningar. Den inkluderar koherenta radarmetoder för upptäckt av hela människor i rörelse eller om dess är stilla kroppsdelar i rörelse. Mätdimensionerna motsvarar avstånd och närmandehastighet. Det totala radarsystemet ifråga omfattar flera mottagarkanaler arrangerade i en 2-dimensionell monopuls-konfiguration för bestämning av riktningen till ett mål. Upplösningen är undersökt i frirymdsfallet för skilda parametrar i den linjära FMCW-vågformen och vissa enkla målfall. Räckvidden är studerad i några enkla fall för olika tjocklek på väggen och olika väggmaterial.
Abstract The report presents results from a preliminary study regarding FMCW-radar in short-range through-the-wall applications. This includes coherent radar methods to detect moving humans or, if the human is stationary, moving body parts. The measurement dimensions correspond to range and range speed. The total radar system studied comprises several receiving channels arranged in a 2-dimensional monopulse configuration for determining the target direction. The resolution capabilities are studied in the free space case for different parameters of the linear FMCW-waveform and certain simple target cases. The range capabilities are studied for some simple cases for different wall thicknesses and material types.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182