Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

OLSR broadcast security in mobile ad hoc networks.

OLSR broadcast security in mobile ad hoc networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jimmi Grönkvist, Anders Hansson, Mattias Sköld
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-12-05
Rapportnummer: (FOI-R--2323--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, , OLSR, , säker routing, broadcast-routing
Keywords Ad hoc networks, , OLSR, , secure routing, , broadcast routing
Sammanfattning Ett mobilt trådlöst ad hoc-nät består av ett antal noder, som bildar ett robust radionät utan fast infrastruktur och centraliserade funktioner. I dessa sammanhang är sårbarhet för attacker och säkerhetsfrågor viktiga problem att lösa. I militära scenarier brukar multicast-trafik och broadcast-trafik anses viktiga. Ad hoc-nät som kan hantera sådan trafik är dock mycket svårare att realisera än motsvarande nät som bara hanterar unicast-trafik. "Advanced signatures" är en metod att höja säkerheten i OLSR. I denna rapport visar vi att andelen administrativ trafik blir mycket hög och detta kräver vidare utveckling. Lokalt informationsutbyte är enklare att säkra med signaturer, vilket kan utnyttjas förMPR-flooding. Vi har också jämfört olika broadcast-tekniker som utnyttjar varierande mängd information och studerat deras effektivitet. Resultaten visar att MPR-flooding kan ge en god balans mellan kapacitet, säkerhet och robusthet i mobila ad hoc-nät.
Abstract A mobile ad hoc network consists of wireless nodes that build a robust radio network without any pre-existing infrastructure or centralized servers. The risk of malicious attacks makes security an important but difficult issue in this type of network. In military tactical scenarios, multicast and broadcast traffic is generally considered very important. However, designing ad hoc networks for multicast traffic is more difficult than the corresponding design for unicast traffic. Advanced signatures is one method that can be used to improve security for the Optimised Link State Routing (OLSR) protocol. In this report we show that the overhead cost of this solution is very high and further work will be needed to tune the method. Local information is simpler to secure, which can be used for MPR flooding. We have also studied the efficieny of broadcasting with different amounts of information. Our results suggest that Multi-Point Relay (MPR) flooding seems to be a good compromise between efficiency, security and robustness in a mobile ad hoc network

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182