Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Parallel computer algorithms for the solution of volume integral equation models in marine electromagnetics.

Parallel computer algorithms for the solution of volume integral equation models in marine electromagnetics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Brodd Leif Andersson, Jan-Ove Hall, Kurt Otto
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2326--SE)
Nyckelord integralekvationsmetod, marin elektromagnetik, tre dimensioner
Keywords integral equation, marine electromagnetics, three-dimensions
Sammanfattning Volymintegralekvationer är ett viktigt hjälpmedel för att modellera och analysera elektromagnetisk vågutbredning i marin miljö, t.ex. för att bedöma detektionsavstånd. I denna rapport studeras algoritmer för att lösa volymintegralekvationer med hjälp av parallelldatorer. Speciellt har algoritmer för lösning av linjära ekvationssystem med fyllda matriser studerats. En implementation av en direktlösare för parallelldatorer har utvärderats genom att lösa ett endimensionellt integralekvationsproblem. Lösaren visar sig vara mycket effektiv. Iterativa lösare och prekonditionerare som är lämpliga för parallelldatorer diskuteras också. Dessa algoritmer kan implementeras i framtida parallelliserade versioner av EMrad, som är en kod för elektromagnetisk vågutbredning i marin miljö. Denna studie visar att kodens prestanda kan förbättras avsevärt genom att använda parallelldatoralgoritmer.
Abstract Volume integral equations are a useful tool to model and analyze electromagnetic wave propagation in marine environments, e.g., to estimate detection ranges. In the present report, parallel computer algorithms for the solution of volume integral equations are examined. In particular, algorithms for the solution of dense systems of linear equations are considered. A parallel computer implementation of a direct solver has been evaluated by solving a one-dimensional integral equation. The solver shows high parallel efficiency. Iterative solvers and preconditioners appropriate for parallel computers are also discussed. These algorithms could be implemented in future parallelized versions of the marine electromagnetic wave propagation model EMrad. The present investigation shows that the performance of EMrad code can be significantly increased by using parallel computer algorithms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182