Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verksamhetsscenario för EU snabbinsatsstryka.

Verksamhetsscenario för EU snabbinsatsstryka. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dennis Andersson, Johan Fransson
Ort: Linköping
Sidor: 73
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2329--SE)
Nyckelord verksamhetsmodellering, verksamhetsscenario, ledningssystem, NBG, , Snabbinsatsstyrkan, UML, ledning, insats, markstrid
Keywords business modeling, business scenario, NBG, EU task force, UML, command, and control, C2, C2 systems, task, ground warfare
Sammanfattning Sverige ansvarar för att i EUs regi sätta upp en nordisk Snabbinsatsstyrka (NBG) med 6 månaders beredskap från och med 2008-01-01. Detta förband skiljer sig från traditionella förband både i organisation och verksamhet och ställer därmed nya krav på de tekniska system som ska stödja Försvarsmaktens ledning. Projektet Ledning Bataljon ansvarar för utvecklingen av ledningssystemets tekniska del Stridsledningssystem Bataljon (SLB) samt framtagning av ledningsmetoder för bataljon inom markstridskrafterna. Modellering av EUs snabbinsatsstyrkors verksamhet och framtagande av dimensionerande ramscenario är ett viktigt steg för att hitta de behov som införandet av snabbinsatsstyrkan ställer på ledningssystemet. Detta dokument beskriver på förbandsnivå den verksamhet som en EU snabbinsatsstyrka har till uppgift att bedriva samt sammanställa den i ett scenario som kan analyseras för att hitta dimensionerande faktorer för framtida ledningssystem för Snabbinsatsstyrkan.
Abstract Sweden has accepted responsibility to create a Nordic Battlegroup (NBG) for standby from 2008-01-01 as part of the EU battlegroup programme. This unit has different tasks and organization than traditional Swedish military units thus it adds new requirements to the technical systems that are intended to support Command and Control (C2) of the Swedish Armed Forces (SwAF). The project Ledning Bataljon is responsible for the development of the technical and methodological aspects of the proposed ground warfare C2 system (SLB). Business modeling and development of a bounding scenario is an important step in the process of finding the requirements that introduction of EU task forces is putting on the C2 system. This document presents a UML business model of the task force activities and puts it together in a bounding scenario that can be further analyzed to find demands that will affect a future C2 system for the SwAF.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182