Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Insatsstyrkors behov av helikopterstöd.

Insatsstyrkors behov av helikopterstöd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per-Ola Lindell, Magdalena Hammervik
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-09-30
Rapportnummer: (FOI-R--2337--SE)
Nyckelord instatsstyrka, helikopterförband, typinsats, verksamhetsanalys
Keywords combat unit, helicopter unit, organizational analysis
Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från en verksamhetsanalys med målet att identifiera insatsstyrkors behov av helikopterstöd under genomförandet av typinsatserna 1 till och med 7 i enlighet med UTOEM Helikopterbataljon 2010, i syfte att verifiera ingångsvärdena till UTOEM Helikopterbataljon 2010. Arbetet genomfördes genom att stabsofficersrepresentanter från insatsstyrkans stab samt delarna mark, sjö, luft och logistik under tre dagar aktivt medverkade i modellering av troliga händelseförlopp under genomförandet av respektive typinsats. Utifrån utarbetade händelseförlopp identifierade gruppen därefter gemensamt insatsstyrkans och dess ingående delars behov av helikopterstöd i termer av: (1) Operativ/taktisk förmåga (vad som ska genomföras samt var och i vilket sammanhang), (2) Volym (hur mycket som ska utföras, antal samtidiga riktningar), (3) Uthållighet (under hur lång tid det ska utföras, per dygn och totalt) och (4) Beredskap.
Abstract The current report presents the results of an organizational analysis aiming to identify combat units' needs of helicopter support during performance of the scenarios presented in the document "Tactical Organizational Economical Objectives of Helicopter Battalion 2010" (TOEM) with the purpose to verify assumed input values for the same document. The work was performed with a group of representative officers from the staff of command together with representative officers from the parts land, sea, air and logistics. During the work, the group identified possible course of events for the scenarios in TOEM. On the basis from identified course of events, the group identified the corresponding combat unit's needs of helicopter support in terms of: (1) Operational/tactical ability, (2) Volume, (3) Endurance an (4) Readiness.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182